مهمترین تخلفات کارمندان و مجازات آن ها

مفهوم تخلف اداری و چگونگی مقابله با آن تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.

حدود صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری

حدود صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه جهت اجرای قوانین اعمال مقررات صحیح بر مستخدمین نیازمند قوانین و مقررات خاصی است تا با اعمال آن از سهل‌انگاری، کم‌کاری، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری و سایر تخلفات مستخدمین به فوریت جلوگیری کند. در این ارتباط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن این رسالت مهم را به عهده دارد و از جمله اهداف مهم آن ایجاد نظم و آرامش در دستگاه‌های اداری است.

حقوق بین‌الملل عمومی و سانحه سقوط پرواز ۷۵۲ هواپیمائی اوکراین

حقوق بین‌الملل عمومی و سانحه سقوط پرواز ۷۵۲ هواپیمائی اوکراین هواپیمای پرواز برنامه‌ای شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال در مسیر تهران ـ کیف در ساعت ۰۶:۱۸ روز چهارشنبه مورخه ۱۸ر۱۰ر۹۸ در حوالی صبا شهر از توابع استان تهران سقوط کرد.

دست فروشی و ماهیت حقوقی آن 

دست فروشی و ماهیت حقوقی آن  آیا دستفروشی واجد وصف مجرمانه است؟ آیا دستفروشی جرم است یا تخلف؟  دست فروشی را نوزاد نارس زندگی مدرن دانسته اند که خود قربانی برخی ناهنجاری‌ها هست.

منظور از عقد حبس و ماهیت آن 

عقد حبس و ماهیت آن    حبس در لغت به معنی بازداشتن، واداشتن ، بستن، بند کردن و قید کردن آمده است (۱).گذر از هر گرایش حقوق ما را با عنوان حبس روبرو می کند و جایگاه بارز استفاده از این واژه حقوق جزا است. در حقوق جزا حبس به معنای توقیف و بازداشت شخص بطوریکه انتظار برای رفع این توقیف وجود نداشته باشد، آمده است

تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنیٌ‌ علیه ( قسمت دوم )

تصریح مقنّن به بی‌گناه بودن مقتول در مادّة مذکور، شرط اصلی و رکن اساسی تحقّق هر جنایتی است و در واقع، مقنّن به این ترتیب می‌خواسته بگوید اگر مقتول مَهدورالدّم باشد، عمل مرتکب از شمول قتل خطای محض نیز خارج است. استناد به مفهوم واژة بی‌گناه، در راستای اثبات مَهدورالدّم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی کسی که مرتکب، قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محکوم به رد می‌باشد.

تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنیٌ‌علیه

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی است که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (همچون توهین، افترا، قذف، نشر اکاذیب و…) از اهمّیت بیشتری برخوردارهستند.

مفهوم تخلفات اداری کارمندان و مجازات آن ها

مفهوم تخلف اداری و چگونگی مقابله با آن تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.

تاثیر اکراه در قرارداد

تاثیر اکراه در قراردادبرای پی‌بردن به اینکه اکراه چه تأثیری بر روی قرارداد می‌گذارد لازم است که ابتدا به معنی و مفهوم اکراه اشاره کنیم و متعاقب آن به تاثیر ارکان مختلف اکراه بپردازیم  .

بررسی فقهی مهریه

بررسی فقهی مهریه در زبان فارسی، «مَهر» مرادف با کابین است، و در زبان عربی به معنای «اجر» است که اجر دارای دو معناست؛ یکی جزای عمل و دیگری جبران نقص، که ممکن است هر دو به یک معنا باز گردد .