مشاوره حقوقی در مورد حضانت

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل  و مشاوره حقوقی درباره ” حضانت ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .

نمونه دادخواست تخلیه  به علت عدم پرداخت اجاره بها

نمونه دادخواست الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها در حالیکه مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره، متعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر بوده است 

ریاست محترم مجتمع قضایی …

 سلامّ‌علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا”؛ با عنایت به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان/ یک باب خانه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در … است.

ثانیا”؛ با توجه به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق اجاره‌نامه عادی مورخ … ملک فوق‌الذکر را به خوانده محترم اجاره داده است.

ثالثا”؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده۲ آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۷۶ به شماره۵۴۱۶/۱۱۰ مورخ۲۵/۲/۱۳۷۸ هیئت وزیران، ناظر به ماده۱۲ همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۷۶ خارج است:

۱ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۷۶ باشد.

۲ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۷۶ باشد.

۳ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد.

۴ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد.

۵ ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۷۶ تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد).

رابعا”؛ عنایتا” به اینکه اجاره‌نامه عادی فوق‌الذکر، مشمول بند۴ آئین‌نامه سابق‌الذکر است.

خامسا”؛ با لحاظ اینکه خوانده محترم، از تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی استنکاف می‌ورزد.

لذا صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها ـ در حالیکه مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره، متعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر بوده است ـ و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق بند «د» ماده۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۶۲ و مادتین۵۱۵ و۵۱۹ ق.آ.د.م و قاعده تسبیب، مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

مرجع حقوقی ایران

فهرست دادخواست ها

بازدیدها: 3