بخشنامه دستمزد سال ۹۸ کارگران

ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۹۸ کارگران ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۹۸ کارگران که متضمن  حد اقل مزد روزانه ۵۰ هزار و ۵۶۲ تومان برای هر کارگر است توسط وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از مصوبه دویست و هشتاد و دومین نشست شورای‌عالی کار، بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۸ رابه واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کرد.