دیوان عدالت اداری ثبت مؤسسات حقوقی را منوط به اخذ مجوز کانون وکلا یا مرکز مشاوران کرد

ثبت موسسات حقوقی ، از بخشنامه  ثبت شرکتها تا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تا قبل از دی ماه ١٣٩١، رویه ادارات ثبت شرکتها در ثبت موسسات حقوقی، الزامی بودن حضور وکیل به عنوان موسس یا سهامدار و اخذ استعلام از کانون متبوع بود.

تکلیف کارفرمایان به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران 

تکلیف کارفرمایان به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران  هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای، کارفرمایان را موظف به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران کرد.

رای دیوان عدالت در مورد ممنوعیت دریافت وجه بابت سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دولتی 

ممنوعیت دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی  هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان را ممنوع کرد.

مرکز وکلای قوه قضائیه متولی مؤسسات حقوقی است

متولی مؤسسات حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه است در تمام آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری تأکید شده که مرکز وکلای قوه قضائیه مرجع صدور مجوز مؤسسات حقوقی است.  مدتی قبل پیر

 پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی شهرداری نیست

رأی وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت عوارض رأی وحدت‌رویه شماره ۲۷۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست

رای دیوان عدالت در مورد مرخصی زایمان پزشکان

دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مرخصی زایمان برای مادران پزشک متخصص که در دوره انجام طرح صاحب فرزند می‌شوند، همان ۹ ماه است اما جزء طول مدت تعهد خدمت طرح پزشکان محسوب نمی‌شود.

لزوم شرکت ایثارگران در آزمون های استخدامی جهت بهره‌مندی از سهمیه ایثارگران

رأی شماره ۱۴۵۶مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از شرکت در آزمونهای استخدامی تاریخ دادنامه: ۱۶/۷/۱۳۹۸    شماره دادنامه: ۱۴۵۶   شماره پرونده: ۹۷/۲۲۱۴ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

رایگان بودن تحصیل  معلولان در واحدهای بین المللی داخل یا خارج دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی

رأی شماره ۲۷۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رایگان بودن تحصیل  معلولان در واحدهای بین المللی داخل یا خارج دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی معافیت از پرداخت شهریه شامل دانشجویان معلول دانشگاه‌های غیردولتی و پردیس‌ها نیز می‌شود

ممنوعیت استفاده از عنوان دکتر برای دارندگان سطح چهار حوزه

دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت علوم را ابطال نکرد در پی شکایت یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه قم از بخشنامه وزارت علوم درباره استفاده از عناوین علمی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را مغایر با قانون ندانست.  شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۴ در مورد دانش آموختگان ح

ابطال بنـد (د) مـاده ۹۴ بخشنامـه تلخیص شده شمـاره ۱۵-۸؍۳؍۱۳۹۰ امور فنی تأمین اجتماعی

رأی شماره ۲۶۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بنـد (د) مـاده ۹۴ بخشنامـه تلخیص شده شمـاره ۱۵-۸؍۳؍۱۳۹۰ امـور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی شماره دادنامه: ۲۶۶۶    تاریخ دادنامه: ۱۲؍۹؍۱۳۹۸          شماره پرونده: ۹۷؍۱۲۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور