مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل حقوقی و مشاوره حقوقی درباره ” تجدید نظر خواهی ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .

نظریه مشورتی در مورد ابطال گزارش اصلاحی

آیا خواسته ابطال گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است؟ با توجه به ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۸ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دستور موقت توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی که به صدور اجراییه دادگاه منتهی شده است، وجاهت قانونی دارد؟
با توجه به اینکه برابر ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی حاوي مفاد سازش‎نامه و موارد توافق طرفین است، بنابراین اگر موجبی براي بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعواي جدیدي تلقی می‎شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود. با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۸۴ قانون مذکور، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاه‎ها به مورد اجرا گذارده می‎شود، با لحاظ مواد ۸ و ۳۱۶ قانون فوق جلوگیري از اجراي مفاد گزارش اصلاحی تابع عمومات مربوط به اجراي احکام دادگاه‎ها بوده و موجب قانونی جهت جلوگیري از اجراي آن با صدور دستور موقت از سوي دادگاه دیگر وجود ندارد.

بازدیدها: 5