مهلت اعتراض به سؤالات آزمون وکالت ۹۸

داوطلبان اعتراض خود را به اسکودا اعلام کنند  مهلت اعتراض به سؤالات و کلید آزمون وکالت روز ۲۸ آذرماه تعیین شد.

کلید و پاسخنامه  سوالات آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۹۸ اعلام شد

کلید و پاسخنامه  سوالات آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۹۸ اعلام شد   مشاهده متن کامل سوالات آزمون وکالت ۹۸ کانون وکلا  انتشار سؤالات و کلید آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ مهلت اعتراض به سؤالات اعلام شد

متن کامل سوالات آزمون وکالت ۹۸ کانون وکلا

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۸ کانون وکلای دادگستری حقوق مدنی ۱- چنانچه مدیون در موعد مقرر، دین ریالی خود را ادا نکند، کدام مورد صحیح است. ۱) طلبکار در هیچ صورتی، حق اخذ خسارت تأخیر در تأدیه بیش از شاخص بانک مرکزی را ندارد. ۲) دادگاه مکلف است در صورت مطالبه اصل دین، رأساً با خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه را مورد حکم قرار دهد. ۳) شرط منحصر صدور حکم به خسارت تأخیر در تأدیه، تمکن مدیون است.

کلید و پاسخنامه سوالات آزمون وکالت سال ۹۸ کانون وکلا

پاسخنامه تشریحی درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۸ سوال۱- گزینه ۳ صحیح است. بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی درامور مدنی، برای استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه علاوه بر تغییر شاخص قیمت ها که باید فاحش باشد، شرایط دیگری همچون مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی نیز باید موجود باشند. به نظر می رسد جای مناسب این سوال در درس آیین دادرسی مدنی باشد.

Go to Top