مشاوره تلفنی با وکیل در مورد کارشناس دادگستری

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل در مورد کارشناس رسمی  دادگستری و یا موضوعات دیگر حقوقی دارید می توانید  از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید . 

امکان عدول کارشناس دادگستری از نظریه کارشناسی 

نظریه مشورتی در مورد امکان عدول کارشناس دادگستری از نظریه کارشناسی 

 

سوال

  آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می‌تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارایه دهد یا خیر؟؟

 

پاسخ

کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد اما چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.