انتقال کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه به استان البرز 

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از تصمیم برای انتقال کمیسیون کارآموزی این مرکز به استان البرز خبر داد.

بر اساس مطلبی که در حساب اینستاگرامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منتشر شده است از تصمیم این مرکز برای انتقال کمیسیون کارآموزی این مرکز به واحد استان البرز این مرکز خبر داده شده است، در این اطلاعیه تاکید شده است که امور کارآموزان استان تهران این مرکز توسط هیات مدیره استان تهران انجام خواهد شد و ظاهرا این جابجایی مربوط به کمیسیون کارآموزی مرکزی مرکز وکلا که عهده دار مدیریت کلان امور کارآموزان و برگزاری آزمون و غیره است می باشد و ارتباطی به امور مربوط به کارآموزان واحدهای استانی ندارد.

مرکز وکلا در اطلاعیه منتشر شده این تصمیم گیری را «در راستای تمرکز زدایی» اعلام کرده است، هرچند به نظر می رسد استقرار رامتین قانع رییس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا در شهر کرج در این تصمیم گیری بی تاثیر نبوده باشد.

رامتین قانع رییس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه، همچنین رییس هیات مدیره واحد استان البرز این مرکز نیز هست، واحد استان البرز مرکز وکلا در بلوار شهید مطهری شهر کرج قرار دارد.