مشاوره تلفنی با وکیل بیمه

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل  و مشاوره حقوقی درباره ” دعاوی کارگر و کارفرما ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .

 

تعهدات کارفرما مطابق با قانون کار

کارفرما می ‎تواند یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی مانند شرکت، موسسه و غیره باشد و تمامی روابط موجود میان کارفرما و کارپذیر مطابق قوانین کار تبیین شده است. 

ماده ٣ قانون کار بیان کرده است «کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق ‎السعی کار می‎کند.

مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده ‎دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‎شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‎ گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی کند و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.»
در واقع این‎گونه می‎توان بیان کرد که چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی (مانند شرکت‎ها و سازمان‎ها) به فردی حقیقی دستور کار در مقابل پرداخت مزد و مزایا دهد، به او کارفرما می‎گویند.

  وظایف و تعهدات کارفرما 

نخستین و یکی از مهمترین تعهدات کارفرما، در ارتباط با مساله انتخاب نوع قرارداد به تناسب شرایط موجود میان کارفرما و کارمند اوست.
انواع قراردادهای قانون کار به ترتیب ذیل شامل این موارد است؛ قرارداد کار برای انجام امور معین، قرارداد کار موقت (انجام کارهایی که مستمر و دائمی نیست) و قرارداد کار دائم یا غیرموقت (انجام کارهایی که به ‎صورت دائمی و مستمر است).
عمل به تعهدات نوشته‎ شده در قرارداد، وظیفه دیگر کارفرماست. بر این اساس، کارفرما موظف است به تمامی تعهدات مندرج در قرارداد که مطابق با قانون کار تنظیم شده، اعم از شروطی که انجام آنها به نفع کارگر است و در مورد آن مابین کارگر و کارفرما توافقاتی حاصل شده یا سایر تعهدات به‎ موقع عمل کرده و نسبت به آن کوتاهی نکند.

انجام تکالیف قیدشده در فصل دوم قانون کار، از جمله دیگر وظایف و تعهدات کارفرماست. این تکالیف عبارت از پرداخت مزایای قرارداد کار در قراردادهای با مدت موقت یا انجام کار معین، پرداخت حق سنوات به کارگر در زمان اخراج موجه، بازگشت به کار کارگر بعد از رفع شدن تعلیق قرارداد کار، برگرداندن کارگر بر سر کار و پرداخت مزد او از زمان اخراج تا بازگشت به کار است.
رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرایط کار، از وظایف و تعهدات دیگر کارفرماست که این شرایط توسط قانونگذار برای حمایت از حقوق و مزایای کارگران پیش ‎بینی شده که عبارت از ممنوعیت استخدام افراد زیر ١۵ سال، تعطیلی هفتگی، شرایط ویژه کار بانوان، درج حداکثر ساعت‏ های قانونی کار، مشاغل سخت و زیان‎آور، قوانین ناظر بر تعیین حداقل دستمزد، طبقه‎ بندی مشاغل و رعایت مقررات مربوط به استفاده زنان کارگر از مرخصی زایمان و رعایت فرصت جهت شیردهی آنان به فرزندانشان است.
یکی دیگر از وظایفی که مطابق با قانون کار و قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان مکلف به رعایت آن هستند، مساله بیمه کارگران است. قانونگذار ضمانت اجرایی را در صورت بیمه نکردن کارگران برای کارفرمایان منظور داشته است که مطابق با آن اگر کارفرما، کارگر را بیمه نکند، علاوه بر تادیه تمام حقوق متعلق به کارگر، با توجه به امکانات و شرایط، به جریمه نقدی معادل ٢ الی ١٠ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.
الزامات مرتبط با رعایت ایمنی و بهداشت در محل کار، از دیگر تعهدات کارفرماست که بر این اساس، کارفرما موظف است تمامی مسایل مربوط به ایمنی محیط کار در جهت حفاظت و حمایت از کارگر و همچنین مسایل مربوط به رعایت نکات بهداشتی را مدنظر قرار دهد.
یکی دیگر از وظایف کارفرما مطابق با فصل هشتم قانون کار، تکلیف وی در زمینه ارائه خدمات رفاهی به کارگران اعم از احداث خانه ‎های سازمانی، همکاری با تعاونی ‎های مسکن، تامین غذای کارگران، ورزش کارگران، تعبیه محلی مناسب برای انجام فریضه نماز، تامین وسیله نقلیه جهت حمل و نقل کارگران در صورت دور بودن محل کار و … است که در صورت عدم رعایت این موارد، مجازات ‎هایی نیز در نظر گرفته شده است.

در خصوص انجام تکالیف لازم در قبال کارگران کارآموز نیز باید گفت در قانون کار بیان شده است که رابطه استخدامی کارگر در طول دوران کارآموزی، قطع نمی‌شود و این مدت جزء سوابق کاری او محسوب می‌‎شود. پرداخت دستمزد کارگر نیز در این مدت از مزد ثابت کمتر نیست و کلیه مزایای غیرنقدی که برای جبران هزینه‎های زندگی به کارگر پرداخت می‎شود، در دوران کارآموزی نیز پرداخت می‎شود.

همچنین مطابق با اصل بیست و هشتم قانون اساسی، اصل آزادی شغل باید رعایت شود و بر اساس قانون کار نیز، اجبار افراد به هر کاری، ممنوع است و متخلف از انجام این کار، علاوه بر پرداخت دستمزد واقعی به کارگر و جبران خسارت، به حبس نیز محکوم می‎شود.

یکی دیگر از تعهداتی که کارفرما مکلف به رعایت آن است، تسلیم کردن گواهی انجام کار به کارگر است. کارفرمایان مکلفند بعد از پایان یافتن قرارداد کار، گواهی انجام کار را با قید مدت و زمان شروع و پایان قرارداد به کارگر تسلیم کنند. اما هیچ‎گونه ضمانت اجرایی در خصوص عدم رعایت این تکلیف مقرر نشده است.