جزییات رای صادره برای محمدعلی نجفی در دور دوم رسیدگی

 

وکیل مدافع محمدعلی نجفی از اعلام جزییات رای صادره در پرونده موکلش خبر داد.

حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: رای امروز ظهر به ما ابلاغ شد. هیات قضایی به طور قاطع رای نداده است. آقایان  کشکولی رییس دادگاه و ترابی یکی از مستشاران  یک رای و آقای عباسی مستشار دیگر دادگاه رای به اقلیت صادر کرده است.

وی افزود: آقای کشکولی و ترابی رایی که دادند قتل عمد را محرز دانستند و حسب آن شش سال و شش ماه حبس تعزیری و جهت نگهداری از اسلحه یک سال و سه ماه محکومیت حبس تعزیری صادر کردند.

وی افزود: آقای عباسی مستشار دیگر در رابطه با اسلحه رای به برائت داده است و در رابطه با دیگر عناوین به سه سال حبس تعزیری رای داده است.  دادگاه تعدد جرایم را اعلام کرده است بدین معنا که بیش از یک جرم واقع شده است. در رابطه با اصابت گلوله به دست هم قرار موقوفه تعقیب صادر کردند.

گودرزی یادآور شد: در دفاعیات هم مطرح شد اگر کسی اسلحه را به مراجع قضایی و انتظامی تسلیم کند قانونگذار طبق تبصره ۲ قانون مجازات حمل اسلحه اعلام کرده است که موجب دو درجه تخفیف می شود. در رابطه با این پرونده هم شاهد بودیم که آقای نجفی داوطلبانه اسلحه را به مراجع ذی صلاح تسلیم کرده است و با توجه به قوانین موجود در این رابطه و اقدام داوطلبانه، موکل باید به حبس تعزیری درجه ۸ محکوم می شد.

  وی افزود: رای در حالی صادر شده است که کارشناسان اعلام کردند که آقای نجفی تعادل و اراده نداشته است و این در حالی است که جرائم عمدی از نوع جرائمی است که «قصد» در آن وجود داشته باشد.

وکیل نجفی گفت:  پیش از این از دادگاه خواسته بودیم که موضوع گلوله‌ای که هم اکنون زیر وان در محل حادثه وجود دارد را نظر بگیرد و اگر یک درصد DNA مرحومه بر روی آن وجود داشته باشد تمامی تئوری‌ها واژگون می شد که به این موضوع توجهی نشد.

وکیل نجفی در پایان گفت: چون رای قطعی نیست، ۲۰  روز مهلت اعتراض به رای را داریم و قطعا به دیوان عالی در رابطه با حکم صادره اعتراض و تقاضای فرجام خواهی خواهیم کرد.