دانستنی های  حقوقی در مورد جعل اسم ، دسته چک و  جلب سیار

 

جعل اسم و شغل در قرارداد‌ها 


جعل عنوان یا نام یکی از پرتکرارترین روش‌های کلاهبرداری در قراردادهای ملکی و تجاری است؛ در این کار هر یک از جاعلان و کلاهبرداران با استفاده از نام و عنوان جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، اما انجام این کار از طریق قانونی قابل پیگیری است.  اگر شخصی در قراردادهای تجاری و ملکی، نام خود را جعل کرده باشد، از طریق قانونی قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: جعل نام و عنوان به دو صورت انجام می‌شود، برای مثال اگر فردی از عنوان شخص دیگری استفاده کند و مثلا خود را معاون وزیر معرفی کند، هم از باب جعل عنوان و هم از باب کلاهبرداری می‌توان از او شکایت کرد. 
 اگر شخص عادی باشد و هیچ عنوانی را جعل نکند و تنها با یک نام جعلی قراردادی را به امضا برساند، از باب کلاهبرداری می‌توان با او برخورد کرد. وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: در این پرونده‌ها کلاهبردار و شخص جاعل به دو طریق محاکمه می‌شوند؛ یکی آن که باید ضرر و زیان وارده را پرداخت کنند و دیگر آن که از طریق کیفری محاکمه می‌شوند و باید به زندان بروند.

 ضرورت اعلام مفقودی دسته‌ چک برای جلوگیری از عواقب احتمالی


حسین‌آبادی همچنین در ادامه درباره چکی که مفقود شده است، اظهار کرد: صاحب چک باید همان روزی که متوجه مفقود شدن دسته چک یا یک برگ از آن  شد، سریعا اعلام مفقودی کند. وی با بیان اینکه سرقت چک باید به اثبات برسد، عنوان کرد: پس از آن که اعلام مفقودی چک انجام شد، صاحب دسته‌چک باید این موضوع را در دادسرای محل وقوع سرقت به اثبات برساند. این وکیل دادگستری گفت: پس از اعلام مفقودی دسته چک، اگر با آن معامله‌ای هم انجام شود، پلیس و دستگاه قضایی آن معامله را باطل اعلام می‌کند.

 

نحوه صدور جلب سیار


در صورت متواری بودن متهم و احراز این موضوع توسط بازپرس، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، او را جلب کنند. 

ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد که اگر متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
در تبصره‌های این ماده چنین آمده است: چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏‌شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند؛ در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند همچنین در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.
این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری بیانگر جلب سیار است. در راستای حفظ حقوق متهم و جلوگیری از جلب و مزاحمت بی‌مورد برای متهم، باید به دستور صدر این ماده، متواری بودن متهم برای بازپرس محرز و مسلم باشد.

برگرفته از حمایت