حقوق متهم در بازداشتگاه 

بر اساس قانون متهم با وجود انجام برخی اقدامات غیرقانونی بازهم دارای حق و حقوق مخصوص به خود است.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، متهم نیز مانند بسیاری از افراد دارای حق و حقوق مخصوص به خود است و با وجود آنکه جرمی مرتکب شده، اما نباید با او برخورد غیر قانونی شود بلکه باید در بازداشتگاه از او به خوبی مراقبت کرد.

با شروع و تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل داشته باشد و وکیل هم می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

البته در برخی موارد استثنائی محدودیت‌هایی هم وجود دارد و به موجب آن متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل خود را نخواهد داشت.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نوع جرم ارتکابی یکی از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، موضوع مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۷۲۹ الی ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی ازکتاب پنجم تعزیرات باشد.

البته باید به این نکته توجه داشت که والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اشخاص تحت نظر می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن اعضای خانواده خود اطلاع داشته باشند. همچنین پاسخگویی به بستگان درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

یکی دیگر از  نکات ضروری این است که شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودنش آگاه کند و ضابطان هم مکلف هستند همکاری لازم در این خصوص را داشته باشند.