مشاوره حقوقی در مورد کلاهبرداری

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل  و مشاوره حقوقی درباره ” کلاهبرداری اینترنتی ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .

نمونه دادخواست پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد

ریاست محترم مجتمع قضایی…..

با سلام و عرض ادب  احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار عالیجناب میرساند:

اولا”؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی … مفروز از پلاک ثبتی … فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت … صفحه … دفتر املاک … بخش … تهران، به نشانی … است.

ثانیا”؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره … مورخ … به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ … ریال می‌فروشد و مبلغ … ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده و مبیع را به تصرف موکل داده است و مستند به بند … شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، طرفین متعهد گردیده‌اند که در روز … مورخ … در دفتر اسناد رسمی … تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.

ثالثا”؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی … تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می‌ورزد.

رابعا”؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

خامسا”؛ با عنایت به اینکه مستند به بند … مبایعه‌نامه فوق‌الذکر ـ بعنوان شرط ضمن عقد بیع حاضر ـ خوانده متعهد گردیده چنانچه در تاریخ … در دفتر اسناد رسمی … تهران حضور بهم نرساند، مبلغ … ریال بعنوان وجه التزام عدم انجام تعهد، به موکل پرداخت نماید.

سادسا”؛ وفق ماده۲۳۰ قانون مدنی که مقرر میدارد: «اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف، مبلغی را به عنوان خسارت، تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند» خوانده، مکلف به پرداخت مبلغ مقطوع ضرر و زیان قراردادی مندرج در بند … شروط ضمن عقد مبایعه‌نامه فوق‌الذکر، در حق موکل می‌باشد.

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

۱ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده، وفق ماده۲۱۲ ق.آ.د.م

۲ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ … ریال معادل … تومان، بعنوان وجه التزام عدم انجام تعهد وفق ماده۲۳۰ قانون مدنی و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد شروط آن و نیز الزام وی به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی وفق مادتین۵۱۵ و۵۱۹ ق.آ.د.م و قاعده تسبیب .

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

مرجع حقوقی ایران

فهرست دادخواست ها

بازدیدها: 87