نشانی دادسرای ناحیه ۲۹ (ويژه نوجوانان)

تهران – اتوبان كرج – نرسيده به عوارضي قديم – خيابان آزادگان – پلاك ۱۴۴

تلفن دادسرای ناحیه ۲۹ (ويژه نوجوانان)

تلفن : ۸ الی ۴۴۰۶۴۴۶۷ و ۴۴۰۶۱۱۶۰
فاکس : ۴۴۰۶۱۱۶۱

صلاحیت دادسرای ناحیه ۲۹ (ويژه نوجوانان)

رسیدگی مقدماتی به شکایات و جرایم اطفال و نوجوانان تهران