نشانی دادسرای ناحیه ۶ تهران

تهران ، هفتم تیر، خیابان شهید شیرودی، جنب بازار میوه و تره بار

تلفن دادسرای ناحیه ۶ تهران

۰۲۱۸۶۰۷۳۱۱۷ – ۰۲۱۸۶۰۷۳۱۵۳