مشاوره حقوقی در مورد کلاهبرداری

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل  و مشاوره حقوقی درباره " کلاهبرداری " و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .

 

 

دادخواست  صدور دستور موقت  منع تصرف دادن مبیع به دیگری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی

نمونه دادخواست  صدور دستور موقت منع نقل و انتقالات و منع تصرف دادن مبیع به دیگری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مورد معامله 

ریاست محترم مجتمع قضایی…

 با سلام و عرض ادب  احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار عالیجناب میرساند:

اولا”؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی … مفروز از پلاک ثبتی … فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت … صفحه … دفتر املاک … بخش … تهران، به نشانی … است.

ثانیا”؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره … مورخ … به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ … ریال می‌فروشد و مبلغ … ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است

ثالثا”؛ عنایتا” به اینکه خوانده از تحویل مبیع به موکل خودداری نموده است و این موضوع، از طریق ارجاع امر به تحقیق و معاینه محل و نیز شهادت شهود، قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ب) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ج)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

د)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

 رابعا”؛ مستند به بند … شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، طرفین متعهد گردیده‌اند که در روز … مورخ … در دفتر اسناد رسمی … تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.

خامسا”؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی … تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می‌ورزد.

سادسا”؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

سابعا”؛ با عنایت به اینکه خوانده، به انجام جنبه‌های تشریفاتی معامله نیز متعهد شده و از ایفاء تعهد خودداری نموده است.

ثامنا”؛ با نظر به اینکه نقل و انتقال مورد معامله و نیز تصرف دادن آن به شخص ثالث، قویا” محتمل است.

تاسعا”؛ با ملاحظه اینکه در خصوص ابطال نقش تمبر هزینه دادرسی، بر حسب محاسبه دفتر دادگاه، وفق دفترچه محاسباتی املاک، وفق بند۱۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب۱۳۷۳و نیز در خصوص تودیع خسارت احتمالی به‌منظور صدور دستور موقت فوق‌الذکر، وفق ماده۳۱۹ ق.آ.د.م، پس از تعیین، اقدام خواهد شد.

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

۱ـ به منظور جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی مورد معامله و نیز تصرف دادن آن به شخص ثالث و به لحاظ فوریت امر، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقالات توأم با منع تصرف دادن مبیع به دیگری، بدون حضور خوانده و اجرای قرار، قبل از ابلاغ به خوانده، وفق مواد۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م

۲ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده، وفق ماده۲۱۲ ق.آ.د.م

۳ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع، در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران و ایضا” الزام خوانده به تحویل مورد معامله، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین۱۰ و۲۱۹ و بند۳ ماده۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و۲۱۲ و۵۱۵ و۵۱۹ ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن .

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

مرجع حقوقی ایران

فهرست دادخواست ها