زمان برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی ۱۴۰۳

به گزارش اختبار، میثم لطیفی درباره دوازدهمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: ابتدا باید هر دستگاه نیاز خود را بیان کند و سپس اقدامات لازم صورت بپذیرد. در این خصوص تا به حال بیش از ۳۰ دستگاه نیازشان برای آزمون استخدامی بررسی شده است و مورد موافقت قرار گرفته است.

وی افزود: البته این آمار غیر از آموزش و پرورش و وزارت بهداشت می باشد که به صورت جداگانه اعلام خواهد شد.