اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام جذب اختصاصی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۷

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۷ خبر داد.
در اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه آمده است:
«بدین وسیله به اطلاع می رساند به منظور فراهم آوردن امکان ثبت نام داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام در سامانه جذب اختصاصی سال ۱۳۹۷ نشده اند، مهلت ثبت نام اینترنتی در سامانه مربوط تا پایان روز جمعه مورخ ۹۷/۸/۴ تمدید می شود. بر این اساس این دسته از متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام در سایت معاونت منابع انسانی به نشانی www.qazahrm.ir و مطالعه دقیق شرایط و ضوابط نسبت به ثبت نام در مهلت باقیمانده اقدام نمایند.»
براساس این گزارش، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ۱۷ مهرماه در اطلاعیه ای از آغاز فرایند ثبت نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷ خبر داد و اعلام کرده بود که مهلت ثبت نام از تاریخ شروع ثبت نام به مدت ۱۰ روز خواهد بود و در روز شنبه(امروز) ۹۷/۰۷/۲۸پایان می پذیرد.

آزمون قضاوت ۹۷ ،ثبت نام آزمون قضاوت ۹۷ ، زمان ثبت نام  قضاوت ۹۷ ،آزمون جذب اختصاصی تصدی امر قضا ۹۷ ،  مهلت ثبت نام آزمون قضاوت سال ۹۷ ،