بهره‌برداری از سامانه ثنا به عنوان پل ارتباطی نهادهای مردمی و قوه قضاییه در آینده نزدیک

قائم مقام  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پیرو تاکید ریاست قوه قضاییه بر اجرایی شدن دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه، سامانه ثنا به عنوان پل ارتباطی نهادهای مردمی با قوه قضاییه تعیین شده است که به زودی قابل بهره برداری خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی قوه قضائیه رضا مسعودی‌فر، در نشست با دستگاه‌های عضو کارگروه ملی نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه ضمن تاکید بر تسریع تدوین راهنمای اجرایی این دستورالعمل، گفت: پیرو تاکید ریاست قوه قضاییه بر اجرایی شدن دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه، سامانه ثنا به عنوان پل ارتباطی نهادهای مردمی با قوه قضاییه تعیین شده است که به زودی قابل بهره برداری خواهد بود.

وی افزود: موانع همکاری مشترک با نهادهای مردمی تجمیع شده است و به دنبال رفع آنها هستیم. همچنین بررسی و تایید صلاحیت نهادهای مردمی شناسایی شده از حیث موضوع محوری که به منظور همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند در حال انجام است.

بررسی ظرفیت‌های مورد استفاده از سازمان‌های مردم نهاد، شناسایی ظرفیت‌های جدید و قابل توسعه، تبیین اقدامات انجام شده به منظور راه اندازی دبیرخانه کارگروه ملی، تبیین اقدامات انجام شده در خصوص سامانه جامع ارتباط دو سویه نهادهای مردمی و قوه قضاییه و بیان موانع و ارایه پیشنهادهای اعضای کارگروه ملی با هدف اجرایی شدن مواد مرتبط در دستورالعمل با حوزه تخصصی فعالیت توسط نهادهای مردمی از جمله محورهایی بود که در این نسشت مطرح شد.

 این نشست با حضور دستگاه‌های عضور کارگروه ملی نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی برگزار شد.