صدور کیفرخواست برای پرونده ارزی ۵۰ میلیون دلاری در تبریز

رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان‌ شرقی از صدور کیفرخواست برای پرونده ارزی به ارزش ۵۰ میلیون دلار در تبریز خبر داد و گفت: در این پرونده برخی‌ اقدام به تهیه کارت بازرگانی به نام اشخاص کرده و سپس ارز دولتی وارد کرده بودند.

موسی خلیل‌اللهی در نشستی خبری، به چندین پرونده در حوزه ارز در استان آذربایجان ‌شرقی اشاره و اظهار کرد: یک پرونده ارزی به ارزش ۵۰ میلیون دلار وجود دارد که در این پرونده برخی‌ اقدام به تهیه کارت بازرگانی به نام اشخاص کرده و سپس ارز دولتی وارد کرده بودند که هم‌اکنون کیفرخواست این پرونده صادر شده و در حال  رسیدگی است. 
وی پرونده دیگر را مربوط به فساد ۱۲۰ میلیارد تومانی یک شرکت بازرگانی پتروشیمی دانست و افزود: در این پرونده، ارز گرفته‌شده، در بازار آزاد با ایجاد بازار ثانویه فروخته شد که در حال حاضر شعب مبارزه با مفساد اقتصادی در حال رسیدگی به این پرونده است.
رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان‌ شرقی درخصوص پرونده فساد واردات کاغذ ۴۰ میلیون دلاری نیز گفت: پرونده‌ای دیگر که اخیراً در دست بررسی است، مربوط به واردات کاغذ است؛ به‌طوری که فردی ۴۰ میلیون دلار ارز برای واردات کاغذ گرفته بود اما واردات بسیار کمی داشت که البته ۲۵ میلیون دلار از آن به نظام بانکی بازگشت.
وی با بیان اینکه یکی از تلاش‌های بنده این است تا این پول‌ها قبل از رفتن به دادگاه به صندوق بازگردد، خاطرنشان کرد: در پرونده شهرداری تبریز نیز قبل از رفتن به دادگاه تمام وجوه ارتشا به صندوق بازگشته بود. 
خلیل‌اللهی به پرونده دیگری با ۹ متهم که مربوط به صرافی‌ها بود، اشاره و عنوان کرد: در این پرونده متهمان ارز مداخله‌ای گرفته و در بازار آزاد فروخته بودند.