مجازات تغییر صدای دیگران چیست؟

بر اساس قانون تغییر صدای فرد دیگر در فضای مجازی دارای مجازات است.

بر اساس قانون تغییر صدای دیگران در فضای مجازی دارای جرم و مجازات است و فردی که بر علیه دیگری صدای خود را تغییر دهد، باید مجازات قانونی را طی کند.

طبق  قانون جرایم یارانه‌ای هر فردی که به وسیله سیستم‌های یارانه‌ای یا مخابراتی صدای فرد دیگر یا فیلم دیگری را تغییر دهد و تحریف کند، مجازاتی قانونی را باید طی کند.

علاوه بر آن تحریف صدای دیگری اگر موجب هتک حرمت به حیثیت او شود هم جرم است و قانونگذار برای آن مجازات مخصوصی را تعیین کرده است.

اگر فردی اقدام به تحریف و تغییر صدای دیگری کند باید از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات را طی کند، البته اگر تغییر یا تحریف صوت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم می‌شود.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان