معنی و آثار حقوقی اقامتگاه

هرگاه تابعیت و اقامتگاه شخصی مربوط به یک کشور باشد مثل یک فرد ایرانی که همواره در ایران زندگی می‌کند و اقامتگاه دارد اقامتگاه وی داخلی است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با یکدیگر مطابقت نداشته باشد، مثل شخصی ایرانی که در انگلیس اقامت داشته باشد، اقامتگاه وی بین‌المللی است. اقامتگاه بین‌المللی رابطه‌ای مادی و حقوقی است که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.

لایحه اعلام نشانی به دادگاه

لایحه اعلام نشانی متن لایحه اعلام نشانی جدید به دادگاه رئیس محترم شعبه ..... دادگاه عمومیبا سلام و عرض ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه  ۱۱۱۱ مطروحه در آن شعبه محترم  و پیرو صدور اخطاریه رفع نقص از ناحیه مدیر دفتر محترم در خصوص اعلام نشانی جدید خوانده ،  باستحضار می رساند .

اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی

 اما هنگام مراجعه درخواهیم یافت که کلیه اوراق ابلاغیه‌ها به نشانی یکی از محل‎هایی ارسال شده که به هر جهت در قراردادهای قبلی موجود بوده لذا چنانچه به‎موقع اقدام به اعلام تغییر آدرس اقامتگاه قانونی نکنیم، چه‎بسا با عواقب بعضاً زیانباری مانند مزایده اموال یا محکومیت به زندان مواجه شویم. 

اقسام اقامتگاه از نگاه قانونی

اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است.

تاثیر اقامتگاه در طرح دعوا

مشاوره حقوقی اقامتگاه اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با [...]

آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه

 اثر ترک تابعیت نسبت به اولاد و همسر, اتاثیر تغییر تابعیت نسبت به فرزند, تغییر دادن تابعیت, ترک تابعیت,مشاوره حقوقی تابعیت

Go to Top