اعطای نیابت قضایی به کشورهای خارجی

اعطای نیابت قضایی به کشورهای خارجی نظریه مشورتی در مورد اعطای نیابت قضایی به کشورهای خارجیسوالدر اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟ چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه‌ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت‌نامه‌ به تکلیف مقرر خود عمل نکند،‌ ضمانت اجرای نقض مواد موافقت‌نامه چیست؟ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه همکاری تنظیم نشده، چگونه است؟