موارد پرداخت دیه ار بیت المال 

طب قانون همیشه مسئول پرداخت دیه ، بر عهده شخصی است که به دیگری ضربه و یا خسارتی وارد کرده است ، اما گاهی اوقات و در مواردی خاص و استثنایی دیه افراد  از صندوق بیت‌المال پرداخت می گردد که اهم آن به شرح زیر است .

پرداخت دیه از بیت المال به جهت خطای قاضی در صدور حکم

هرگاه بر اثر خطای قاضی در صدور حکم، شخصی بی گناه محکوم به مرگ شود، دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 

پرداخت دیه از بیت المال به جهت فودت اشخاص بر اثر ازدحام

هرگاه شخصی بر اثر ازدحام کشته شود، یعنی اگر در خیابان و اماکن عمومی و به دلیل فشار حاصل از ازدحام جمعیت جان خود را از دست دهد، از آنجایی که قاتل او مشخص نیست دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

پرداخت دیه از بیت المال به جهت آشوب و اغتشاش

همچنین اگر فردی در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا کشته شود، دیه او هم از صندوق بیت‌المال پرداخت می‌شود.

پرداخت دیه از بیت المال به جهت عدم شناسایی قاتل

 اگر در پرونده ای قاضی دلیلی بر وقوع قتل توسط اشخاصی دیگر پیدا نکند، دیه آن فرد از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

اگر فردی که فوت می‌کند شخصی مجهول الهویه باشد و اولیای دم او شناسایی نشوند، دیه به حساب بیت المال واریز می‌شود تا اولیای دم این فرد پیدا شوند.

 

نظریه مشورتی در مورد گرفتن دیه از بیت المال