نرخهای جدید جرائم رانندگی در سال 1403

سرپرست ریاست جمهوری مصوبه دولت درباره جزئیات نرخهای جدید جرائم رانندگی را ابلاغ کرد.

بر اساس جداول منتشره از این مصوبه، رانندگی در حالت بی ارادگی و مصرف داروهای روانگردان و همچنین رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات بیشترین جریمه را دارد و مبلغ آن یک میلیون . پانصد هزار تومان تعیین شده است.

این جدول‌ها را به تفکیک کلانشهرها، شهرها و روستاها  در لینک  زیر مشاهده کنید:

مهمترین نرخ های جدید جریمه های رانندگی

 

عبور از چراغ قرمز: ۴۰۰ هزار تومان
ورود ممنوع: ۲۵۰ هزار تومان
توقف ممنوع: ۱۰۰ هزار تومان
توقف دوبله: ۱۵۰ هزار تومان
استفاده از موبایل: ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان
دنده عقب در بزرگراه: ۵۰۰ هزار تومان
لایی کشیدن: ۵۰۰ هزار تومان
نداشتن بیمه شخص ثالث: ۱۵۰ هزار تومان

▪️سرعت غیرمجاز:

تا ۱۰ کیلومتر: ۱۰۰ هزار تومان
تا ۲۰ کیلیومتر: ۱۵۰ هزار تومان
تا ۳۰ کیلومتر: ۲۰۰ هزار تومان
تا ۴۰ کیلومتر: ۲۵۰ هزار تومان
تا ۵۰ کیلومتر: ۳۰۰ هزار تومان
بیش از ۵۰ کیلومتر: ۵۰۰ هزار تومان

 

این جدول‌ها را به تفکیک کلانشهرها، شهرها و روستاها  در  لینک زیر مشاهده کنید.

نرخ- جدید جریمه-های-رانندگی در سال 1403