مشاوره با وکیل قوه قضاییه

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل قوه قضاییه در مورد موضوعات مختلف حقوقی دارید می توانید  از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید . 

مبنای محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

 

نظریه مشورتی در خصوص  نحوه محاسبه هزینه دادرسی دعاوی موضوع اموال غیر منقول 

 

سوال

در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی یا فسخ معامله در اموال غیرمنقول، آیا باید طبق آنچه که به عنوان ثمن معامله در قرارداد نوشته شده است، هزینه دادرسی وصول شود یا وفق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ مطابق ارزش معاملاتی محل اقدام شود؟

 

پاسخ

در مواقعی که دعوای مالی غیرمنقول مطرح شده باشد، با توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی محل برآورد و اخذ شود و مبلغ مندرج در قرارداد اثری در تعیین هزینه دادرسی ندارد.