بازداشت مدیر و مربی آموزشی مدرسه حادثه‌ دیده زاهدان

بازداشت مدیر و مربی آموزشی مدرسه حادثه‌دیده زاهدان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با آتش‎سوزی یک واحد آموزشی پیش‌دبستانی و دبستان در زاهدان گفت: در حال حاضر معاون و بازپرس ویژه قتل در محل حاضر هستند و با بررسی‌های صورت‌گرفته قصور مدیر و مربی آموزشی محرز شده است و در این رابطه دستور بازداشت آن‌ها صادر شد.