زمان برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی ۱۴۰۳

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: آزمون استخدام فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۱۴۰۳ در ۵ مرداد برگزار می‌شود.