تغییر زمان برگزاری آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری

تغییر زمان برگزاری آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری اطلاعیه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه درخصوص تغییر زمان برگزاری آزمون متقاضیان اخذ پروانه منتشر شد.