اثر رضایت‎نامه قبل از عمل در جراحات وارد شده توسط پزشک در  طول عمل

تاثیر رضایت‎نامه قبل از عمل در جراحات وارد شده توسط پزشک در  طول عمل جراحی پیش از هر عمل جراحی از بیمار رضایت‌نامه گرفته می‌شود، اما باید بدانید که این رضایت‌نامه شامل هر اتفاقی نمی‌شود. پیش از هر عمل جراحی پزشک برگه رضایت‌نامه‌ای را در اختیار بیمار قرار می‌دهد و بیمار با امضای آن رضایت می‌دهد که پزشک عمل جراحی را انجام دهد.