ابلاغ نرخهای جدید جرائم رانندگی سال 1403

سرپرست ریاست جمهوری مصوبه دولت درباره جزئیات نرخهای جدید جرائم رانندگی را ابلاغ کرد.