شناسایی و دستگیری عاملان  جعل نامه های مکانیزه دادگستری

حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و قاضی اجرای احکام کیفری شهرستان لنگرود در استان گیلان اعضای باندی که اقدام به جعل نامه و مختومه کردن چند پرونده کرده بودند را شناسایی کردند.