آستانه تحمل مردم کم شده وخشونت و نزاع در جامعه بالا رفته است

آستانه تحمل مردم کم شده وخشونت و نزاع در جامعه بالا رفته است معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری متاسفانه آستانه تحمل مردم کاهش یافته و بیشترین جرائم را نزاع، خشونت و درگیری خیابانی تشکیل می دهد.