تصویب دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

نمایندگان مجلس دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کردند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کرده و در نهایت قانون آزمایشی را بدون انجام اصلاحات، دائمی کردند.