آگهی مصاحبه و تعیین ظرفیت آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ مرکز وکلای قوه قضائیه

آگهی مرحله دوم آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ مرکز وکلای قوه قضائیه ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول به اطلاع می‌رساند که باید مطابق مراحل ذیل اقدام نمایند: اول: بر اساس برنامه زمان‌بندی به پذیرفته شدگان پیامکی به شماره اظهار شده در زمان ثبت نام ارسال خواهد شد تا از طریق لینک ارسالی در تاریخ مقرر در سامانه اینترنتی ثبت نام نمایند.