طرح جدید کمیسیون حقوقی مجلس: حذف زندان برای مهریه بیش از ۵ سکه

طرح جدید کمیسیون حقوقی مجلس: حذف زندان برای مهریه بیش از ۵ سکه کمیسیون حقوقی مجلس از ارائه طرحی جدیدی در خصوص حذف زندان برای مهریه بیش از ۵ سکه خبر داد.