بخشنامه افزایش امتیاز ۵۰ درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

بخشنامه افزایش امتیاز ۵۰ درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که تا کنون افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده است