ابلاغ سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور»

سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» ابلاغ شد سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» که از سوی شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است، منتشر شد.

برخورد با جرائم در «فضای مجازی»

برخوردبا جرائم در «فضای مجازی»در دهه‌های اخیر، رشد شتابان فناوری اطلاعات و به دنبال آن توسعه شبکه‌های سریع ارتباطی، افق‌های تازه‌ای در پیشبرد تحقیقات در همه زمینه‌های علمی، فراهم کرده است. به طوری که با توسعه و پیشرفت فناوری‌های نوین و به دنبال انفجار اطلاعات، پاسخگویی با شیوه‌های سنتی دیگر جوابگوی نیازهای جوامع نبوده و لذا نیاز به شیوه‌های جدیدتر به شدت احساس می‌شود.

عوامل بزه‌دیدگی در فضای مجازی

عوامل ارتکاب جرم, جرا اینترنتی, فضای مجازی, قوانین مربوط به جرائم فضای‌مجازی, جرایم فضای‌مجازی

Go to Top