در ایام قرنطینه دو هفته‌ای دادگاهها و دادسراها تعطیل نیستند

با شیوع بیماری کرونا و گسترده شدن آن و بر اساس دستور ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا قرار بر این شد تا قرنطینه دو هفته‌ای در مناطق قرمز سراسر کشور اجرایی شود لیکن ذر ایام قرنطینه دو هفته‌ای دادگاهها و دادسراها تعطیل نیستند .

نحوه فعالیت شوراهای حل اختلاف در تعطیلات اعلام شده بابت کرونا

ادامه فعالیت کاری شوراهای حل اختلاف بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا رییس مرکز توسعه حل اختلاف در خصوص شرایط و ضوابط کاری شوراهای حل اختلاف در ایام کرونا گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا ، همه‌ ادارات و نهادها موظف به خدمت رسانی به مردم می‌باشند و شوراها نیز، از این قاعده مستثنی نیستند.

Go to Top