فقهای شورای نگهبان تعیین ظرفیت برای آزمون مشاوران حقوقی را خلاف شرع ندانستند

در پی شکایت یکی از داوطلبان آزمون مشاوران حقوقی سال ۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان ادعای خلاف شرع بودن آگهی آزمون را رد کرد.