او «بهمن کشاورز» بود

او «بهمن کشاورز» بود«او برند حقوقی ایران و جنتلمن بود»، «به آزادگی معنا داد»، «نیم قرن به وکالت اشتغال داشت»، «از وفادارترین حقوقدانان به آرمان‌های رسانه» و «منظم و شیک پوش» بود. او «بهمن کشاورز» بود.  بهمن کشاورز درگذشت.... این خبری بود که بعدازظهر روز گذشته منتشر و باعث تأسف خبرنگاران و جامعه حقوقی کشور شد.

زمان مراسم وداع با پیکر استاد بهمن کشاورز

پنجشنبه ۵ اردیبهشت مراسم وداع با پیکر بهمن کشاورز برگزار می‌گرددپیکر بهمن کشاورز، استاد برجسته حقوق صبح روز پنج‌شنبه از مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز تشییع می‌شود.

Go to Top