هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با تعطیلی شنبه‌ ها مخالفت کرد

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز – شنبه – خود با تعطیلی شنبه ها موافقت نکرد.