امکان ملاقات طفل توسط سایر بستگان 

امکان ملاقات طفل توسط عمو ، عمه ، دایی و سایر اقوام سوال با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که به تعیین زمان و مکان ملاقات طفل با پدر و مادر و سایر بستگان اشاره کرده است، آیا عمو و عمه طفل شامل سایر بستگان می‎شود؟

نظریه مشورتی در مورد ملاقات بچه توسط والدین

نظریه مشورتی در مورد ماده 40 قانون حمایت خانواده, نظریه مشورتی, ماده 40 قانون حمایت خانواده, تحویل فرزند, بازداشت والدین

Go to Top