مهمترین اخبار حقوقی هفته دوم خرداد ۱۴۰۲ 

تشکیل پرونده برای سقوط بالگرد رییس جمهور، تکذیب بازداشت علی پروین، بازداشت مسئول سابق سازمان لیگ، بازداشت یاشار سلطانی و صفورا آذرپیک و احضار رائفی پور از اخبار حقوقی و قضایی هفته سوم خرداد 1403 بود .

ساماندهی موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و اسناد مالکیت

دادستان تهران در ادامه مکلف شدن پلیس نسبت به ساماندهی فوری موتور سیکلت‌های فاقد پلاک، اسناد مالکیت یا دارای پلاک مخدوش را به عنوان یکی دیگر از تصمیمات متخذه در راستای پیشگیری از سرقت عنوان کرد

تکذیب خبر بازداشت علی پروین

اخبار منتشر شده در مورد بازداشت علی پروین در ارتباط با پرونده کوروش کمپانی به نقل از دادستانی تهران صحت ندارد.

Go to Top