هزینه‌ های دادرسی و میزان جزای نقدی بدل از حبس در سال ۱۴۰۳

با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، هزینه‌ های دادرسی و میزان جزای نقدی بدل از حبسو تعرفه های خدمات قضایی، در بخش های مختلف دعاوی مالی و غیر مالی، اجرای احکام و دعاوی کیفری، نسبت به سال گذشته ، افزایش نداشته و مطابق جدول هزینه دادرسی سال گذشته است.

تعرفه هزینه دادرسی و خدمات قضایی در سال ۱۳۹۹

میزان هزینه های دادرسی و خدمات قضایی  سال 99  تعرفه خدمات قضایی هر سال در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود و در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هزینه‌های دادرسی سال جاری نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. در زیر لیست کامل تعرفه خدمات قضایی ۹۹ را می توانید دانلود کنید یا تصاویر هزینه های دادرسی و تعرفه قضایی سال ۹۹ را به تفکیک مشاهده کنید.

شرایط معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخی از نهادها بنا‌بر مصالحی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند که عبارتند از بقاع متبرکه خاص، هلال احمر، دعاوی مربوط به اراضی شهری و توسعه مسکن که در ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ آمده است.

آثار عدم پرداخت هزینه دادرسی

هزینه دادرسی, عدم پرداخت هزینه دادرسی, تاثیر هزینه دادرسی در پرونده, مشاوره با وکیل هزینه دادرسی, مشاوره تلفنی شبانه روزی

Go to Top