شرایط وام مسکن ۴۰۰ میلیونی

تسهیلات مسکن محرومین با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان به بانک های عامل ابلاغ شد.