پیش نویس دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان دولتی

متن کامل پیش‌نویس دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور برای نظرخواهی عموم منتشر شده است. به گزارش اختبار، با عنایت به نتایج کسب‌شده از انجام پ