رشد ۶.۶ درصدی آمار نزاع در ۱۰ ماهه امسال

در ۱۰ ماهه امسال، ۴۹۶ هزار و ۷۱۹ مراجعه نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور انجام گرفته است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۴۶۵ هزار و ۸۵۳)، ۶.۶ درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، از بین ۴۹۶ هزار و ۷۱۹ مراجعه نزاع، ۳۳۷ هزار و ۹۰۶ مورد آن مربوط به مردان و ۱۵۸ هزار و ۸۱۳ مورد، به مراجعات زنان مربوط می شود.

مرداد، تیر و شهریور، یعنی ماه های فصل تابستان به ترتیب با ۵۹ هزار و ۸۰۰، ۵۹ هزار و ۵۵۲ و ۵۵ هزار و ۲۰۰، ماه های دارای بیشترین آمار مراجعات نزاع به پزشکی قانونی سراسر کشور بوده اند.

تهران در صدر

استان تهران با ۸۳ هزار و ۷۳۴ هزار مورد معاینه نزاع، استان دارای بالاترین آمار تعداد مراجعات نزاع در کشور بوده است. پس از تهران، استان خراسان رضوی با ۴۲ هزار و ۲۵۳ و استان اصفهان با ۳۵ هزار و ۷۹۵ مورد معاینه قرار گرفته اند.

ایلام با ۲ هزار و ۸۱۸، خراسان جنوبی با ۲ هزار و ۸۲۶ و بوشهر با ۳ هزار و ۹۶۱ مورد معاینه، استان های دارای کمترین معاینات نزاع در ۱۰ ماهه امسال بودند.