نحوه تجمیع ساختمان‎ها در شهرها 

تجمیع اراضی به ویژه در بافت‎های فرسوده مسکونی، با اعمال سیاست ‎های تشویقی از جمله کاهش عوارض تراکم تا سقف تراکم ساختمانی مجاز (مابه‎التفاوت تراکم پایه مالی و تراکم ساختمانی مجاز)، حمایت می‌شود که نحوه و میزان آن توسط شورای اسلامی شهر تهران، تعیین می‌شود.

  مراحل تجمیع ساختمان در بافت‎های فرسوده

در صورت درخواست تجمیع قطعات از سوی مالکان (به ویژه در بافت‎های فرسوده شهر) و مشروط به رسیدن به حداقل نصاب مساحت قطعه حاصل از تجمیع (از زمان ابلاغ این طرح تا پایان سال ۱۳۹۰-۲۰۰ مترمربع، از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۵-۲۵۰ مترمربع، از آغاز سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰، ۳۰۰ مترمربع و از آغاز سال ۱۴۰۱ به بعد ۵۰۰ مترمربع)، به ازای هر قطعه مازاد بر یک ، ۲۰ درصد و به نحوی که مجموع این افزایش تراکم، از یک طبقه تجاوز نکند، تراکم تشویقی تعلق خواهد گرفت.
تجمیع اراضی به ویژه در بافت‎های فرسوده مسکونی، با اعمال سیاست‎های تشویقی از جمله کاهش عوارض تراکم تا سقف تراکم ساختمانی مجاز (مابه‎التفاوت تراکم پایه مالی و تراکم ساختمانی مجاز)، حمایت می‌شود که نحوه و میزان آن توسط شورای اسلامی شهر تهران، تعیین می‌شود.
محلات، بافت‎ها یا عرصه‎هایی که به هر علت، امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‎های مسکونی موجود و احداثی وجود ندارد، شهرداری تهران موظف است، ترتیبی اتخاذ کند تا در کنار عرصه‎های مذکور و در فاصله‎هایی تا شعاع ۲۵۰ متر، پارکینگ‎های عمومی و ترجیحا به صورت مشاعی و با حق انتقال و واگذاری به اشخاص جهت پلاک‎هایی که طبق ضوابط قابلیت تأمین پارکینگ ندارند، با مشارکت بخش خصوصی و مصرف‎کنندگان محلی ایجاد و احداث شود.

پیش‎بینی محل احداث پارکینگ‏های عمومی مورد نیاز شهر به عنوان یکی از فضاهای خدمات عمومی شهر به ویژه در کنار رینگ‎های شهری و مراکز و گستره‎های کار و فعالیت (خصوصا در مقیاس منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای)، در یک نقشه مستقل در طرح تفصیلی الزامی است. شهرداری موظف است در جهت احداث پارکینگ‎های مذکور با مشارکت بخش خصوصی و طبق ضوابط مصوب کمیسیون ماده (۵) شهر تهران در برنامه‎ای مشخص اقدامات لازم به عمل آورد. نحوه تملک یا آزادسازی عرصه این فضاها یا مشارکت با مالکان این‎گونه کاربری‎ها، در اجرای این بند طبق ضوابط و مقررات حاکم بر فضاهای خدمات عمومی واقع در طرح‎‌های مصوب خواهد بود.

نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی

  حفـاظت از میـراث تاریخی هنگام تجمیع

حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و معاصر شهرها، شامل حفاظت از کلیه آثار ثبت‎شده و کلیه آثاری که در آینده ثبت خواهند شد و رعایت حریم مجموعه ثبت‎شده دارای حریم، الزامی بوده و هرگونه تغییر در عرصه آثار مذکور منع قانونی دارد.
در این راستا هنگام درخواست تجمیع، یکی از نکاتی که باید ملحوظ نظر واقع شود، حفاظت از آثار معماری معاصر است و اینکه هرگونه مداخله در حدود ۲ هزار و ۳۰۰ خانه مسکونی واجد ارزش با هماهنگی شهرداری و میراث فرهنگی و گردشگری صورت خواهد گرفت. همچنین تغییر در نمای ابنیه ارزشمند تاریخی ممنوع، و هرگونه اقدام برای ایمن ‎سازی این ابنیه و تغییرات در داخل بنا، منوط به مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

شایان توجه است که ضوابط ساخت‎وساز شامل مرمت، احیا، بهسازی، نوسازی و بازسازی، در کلیه آثار و محوطه‎های تاریخی و فرهنگی ثبت‎شده توسط سازمان میراث فرهنگی، از جمله پلاک‎‌های واقع در زیر پهنه‎های مسکونی ارزشمند تاریخی تابع ضوابط و مقررات مصوب میراث فرهنگی است.
بنابراین هرگونه ساخت‎وساز در مجاورت یا حریم آثار ثبت‎شده، با کسب مجوز و رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مجاز است.

  تجمیع حدود املاک

 به منظور تسریع بیشتر در کار مراجعان و جلوگیری از مکاتباتی که ممکن است برای متقاضیان ایجاد مشکل کند، به کلیه مدیران ثبت مناطق و شهرستان‎ها و نیز واحدهای ثبتی که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت دفتر املاک را دارند، اجازه داده شده در مواردی که دو یا چند پلاک که در اثر ساختمان یا لااقل دیوارکشی به صورت واحدی درآمده باشد یا قطعاتی که وصل به هم باشد و با رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن شرایط این دستور مالک تقاضای تجمیع کند و یا مالک یا مالکان املاک مزبور، سهام مشاعی برابر در املاک مورد تجمیع داشته باشند و با تسلیم اسناد مالکیت صادره قصد تجمیع حدود داشته باشند و انجام تقاضا به هیچ وجه مخالف مقررات جاری نبوده و موجب تضییع حق و تعارض و تولید اختلافی نشود و ملک در بیع شرط یا وثیقه و بازداشت نباشد .

و همچنین ترسیم نقشه و تنظیم صورت‎‌مجلس که متضمن حدود تجمیع شده باشد، مشروط بر اینکه تجاوزی به مجاورین، کوچه‎ها و معابر و اموال عمومی نشود و حدود تجمیعی با حدود املاک مجاورین از هر حیث مطابق و با دفتر املاک نیز تطبیق کند، دستور اصلاح و تجمیع را با بایگانی کردن اسناد مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت جدید صادر کرده و مراتب را با در نظر گرفتن کلیه مقررات مربوط در دفتر املاک توضیح دهند.

ضمنا تذکر می‎دهد پلاک‎هایی که حدود آنها به کوه یا نظایر آن محدود شده از شمول این دستور خارج است. بدیهی است این اجازه مانع نظارت کامل مدیران مناطق برحسن جریان نخواهد بود.
تجمیع حدود املاک در قالب دو یا چند پلاک که اجازه ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به مدیران ثبت مناطق و شهرستان‎ها و واحدهای ثبتی داده شده، در صورتی است که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت املاک را داشته باشند که در عمل مستلزم توجه و بررسی کلی و همه‎جانبه وضعیت پلاک‎ها و شرایطی است که برای تجمیع حدود لازم است.

این شرایط عبارتند از:

۱ـ هرگاه پلاک‎های مورد تجمیع دارای مالکان مشاعی باشند مالکان باید سهام مشاعی برابر در پلاک‎های مورد تجمیع داشته باشند.

۲ ـ هیچ یک از پلاک‎های مورد تجمیع در قید اسناد شرطی یا رهنی نباشند.

۳ ـ هیچ یک از پلاک‎های مورد تجمیع در قید بازداشت نباشند.

۴ ـ اسناد مالکیت پلاک‎های مورد تجمیع از نظر مساحت و حدود مطابق دفتر املاک باشند.

بدین معنی چنان که به دلایلی از قبیل طرح تعریض گذر یا اشتباه در مساحت اولیه و یا وجود اضافه مساحت در پلاک و یا عدم تطبیق با مجاورین و یا هر علت دیگر سند مالکیت یا محل تطبیق نکند بدوا باید با رعایت مقررات مربوط درخصوص هر مورد نسبت به اصلاح سند مالکیت اقدام و پس از اصلاح و تطبیق کامل اسناد مالکیت صادره با محل و مجاورین، نقشه‎بردار و نماینده ثبت نسبت به تهیه کروکی تجمیع حدود و گزارش اقدام کنند و در مواردی که اسناد مالکیت صادره فاقد مساحت و طول ابعاد است دقت کافی به عمل آید و با کنترل دقیق مجاورین و توجه به طول ابعاد آنها و حصول اطمینان از عدم تجاوز و تضییع حق مجاورین و شوارع، مساحت و طول ابعاد برای سند مالکیتی که فاقد مساحت و طول ابعاد بوده است تعیین شود، سپس نسبت به تجمیع حدود با سایر پلاک‎ها اقدام شود.

به همین دلیل در مواردی که حدود پلاک به مسیل یا کوه یا آبریز کوه یا اراضی ملی یا اراضی دولتی محدود است از شمول این دستور خارج و برای تجمیع حدود چنین پلاک هایی باید مراتب به اداره کل ثبت استان گزارش و طبق دستور عمل شود. در چنین حالت‎های خاصی تعیین مرز بین اراضی ملی و دولتی و یا تعیین حد مسیل‎ها و بسترها با اراضی مورد مالکیت اشخاص باید با حضور نمایندگان دستگاه مربوط و با بررسی نقشه های هوایی و سوابق موجود در ثبت و مدارک و مستندات قانونی باشد. به طوری که بیم هیچ گونه تعدی و تجاوز به اراضی ملی و دولتی فراهم نباشد.

۵ ـ پلاک‎های مورد تجمیع کاربری یکسان داشته باشند لذا چنانچه قطعه زمینی با کاربری مسکونی در مجاورت پلاک دیگری قرار گیرد که کاربری مسکونی ندارد با وجود تمام شرایط دیگر با هم قابل تجمیع نخواهند بود.

۶ ـ وضعیت مکانی پلاک‎های مورد تجمیع به نحوی باشد که بتوان بدون در برگرفتن پلاک‎های مجاور و معابر آنها در یک محدوده کادر کرده یا اصطلاحاً پلاک‎های تجمیع‎شده بتوانند با هم کاملاً موزاییک شده و فاصله ای بین آنها نباشد.

۷ ـ تجمیع حدود با رعایت مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدنی و حفظ حقوق ارتفاقیه که برای مالک در املاک مجاور یا برای املاک مجاور در ملک مورد تجمیع وجود دارد صورت می‎گیرد.