درخواست تخلیه ملک، با ارائه مستندات از سوی موجر امکانپذیر است

رییس شورای حل اختلاف تهران با اشاره به مصوبه ستاد کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن و استثنائات آن، گفت: اگر ثابت شود که موجر به مسکن نیاز شخصی دارد یا مستاجر تخلفی در قرارداد اجاره کرده باشد، قاضی مربوطه دستور تخلیه را صادر می‌کند.

غلامرضا مهدوی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با استثنائات مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد تخلیه منازل مسکونی اجاره‌ای اظهار کرد: مصوبات ستاد مبارزه با کرونا برای ما لازم الاجرا و در حکم قانون است و ما هم از بدو تصویب این مصوبه، در شورای حل اختلاف در باب مسائل تخلیه اماکن مسکونی با نهایت دقت آن را رعایت می‌کنیم و احیانا اگر کسی تخلفی کرد باید خودش جوابگو باشد.

وی افزود: این مصوبه یک سلسله استثنائات و تبصره‌هایی دارد که همه این مصوبه بایستی به صورت یکجا یعنی هم اصل و هم تبصره‌های آن اجرا شود.

مهدوی بیان کرد: مثلا یک مورد تخلف مستاجر در حین اجاره  است که اگر عقد اجاره تخلفی داشته باشد و ثابت شد، از اصل می‌افتد و باید تخلیه کند.

وی افزود: مورد دیگر هم که اخیرا تصویب شده این است که اگر فرزند ذکور مالک ازدواج کند طبیعتا سند ازدواج و اینکه خانه ندارد دلیل بر این ادعاست.

رییس شورای حل اختلاف تهران در ادامه خاطرنشان کرد: از موارد دیگر که باید رعایت شود این است که ۲۵ درصد اجاره بهایی که قبلا تعیین کرده بودند و یا ۲۵ درصد مبلغ ودیعه‌ای که دارند افزایش یابد که اگر این موارد رعایت نشود طبق عمومات باید مسکن تخلیه شود و اگر این اقدامات انجام شد طبیعتا تخلیه صورت نمی‌گیرد و قرارداد تمدید می‌شود.

مهدوی در مورد استثناء درخواست مسکن اجاره‌ای برای نزدیکان موجر تصریح کرد: یکی از تبصره‌ها این است که اگر فرزند ذکور موجر باشد و خانه نداشته و نیاز شخصی داشته باشد، از موجبات تخلیه است و دستور تخلیه در اینجا اجرا می‌شود و طبیعتا باید به مرحله اثبات برسد یعنی صرف ادعا نمی‌شود چیزی را اثبات کرد.

وی خاطرنشان کرد: در اصطلاح حقوقی می‌گوییم “صرف ادعا مثبت دعوا نمی‌تواند باشد”، بنابراین کسی که ادعا می‌کند فرزندم ازدواج کرده و نیاز شخصی دارم طبق دستورالعمل باید دلیلش را ارائه کند و همکاران شورای حل اختلاف هم باید با دقت بررسی کرده و اگر ثابت شد که نیاز شخصی است و فرزند ذکور او ازدواج کرده و مدارکی مانند ازدواج نامه و مدارک و مستندات آن را ارائه کرد، طبیعتا قاضی مربوطه دستور تخلیه را صادر می‌کند که جزء این تبصره و استثنائات است.

رییس شورای حل اختلاف تهران در رابطه با اینکه آیا این موارد را قصات اجرا می‌کنند، گفت: بله در حال اجرا است و به محض اینکه مصوبه ابلاغ شد ما به تک تک مجتمع‌های سطح استان برای اجرا ابلاغ کردیم که برای رعایت مفاد این دستورالعمل همه ما مکلف هستیم که طبق آن عمل کنیم و برای ما لازم‌ الاجراست.